cách úm gà con
0
Hướng dẫn kỹ thuật úm gà con đúng cách chuẩn khoa học
0

Úm gà con là quá trình giúp gà con mới nở dần dần quen với nhiệt độ môi trường. Bằng cách giúp gà con tránh sốc nhiệt, tăng tỉ lệ sống và đảm bảo sức khỏe cho ...

ThomoSV388
Logo